Методики

Downloads

Strategic Planning as Spiritual Discipline
размер: 380 KB
Стратегическо планиране 2020
размер: 5880 KB
Концепция за програмиране на развитието на Република България
размер: 2582 KB
Методология за стратегическо планиране в Република България
размер: 335 KB