Контакти

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
Адрес:

гр. Свищов, п.к. 5250
област Велико Търново
ул. „Мирон Бешков“ № 3
Телефон:   
0885 009 559
(0631) 66 295
E-mail:
napp_nрo@abv.bg  
 

Форма за контакти