Сдружение "НАПП" успешно изпълни дейностите по проект "Академия за младежки граждански инициативи“

  27-02-2024

На 26 февруари 2024 г. в пресклуба на БТА в град Свищов, екипът изпълняващ проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г. с бенефициент Сдружение НАПП, проведе финална пресконференция.

На събитието ръководителят на проекта проф. д-р Маргарита Богданова представи пред широката общественост постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта. Тя постави акцент върху интензивните и ползотворни серии от събития, в които бяха ангажирани активно млади хора от община Свищов. Такива са проведените обучения и тренинги по четири теми, а именно:

1. Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие - форми на участие. Добрволчество и добротворчество.

2. Публични политики – форми, същност и съдържание. Роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес.

3. Реализиране на младежки проектни инициативи. Проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици.

4. Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания.

 

Дейностите по проекта продължиха и с две кампанийни събития под надслов Младежи в действие, като на първото домакин бе Художествената галерия "Н. Павлович" - Свищов, а на второто Общинска администрация Свищов. Като част от изпълнението на проектните дейности бе разработен и представен на широката общественост и Статут, с който бе учреден Клуб Младежи за граждански инициативи като идеята е той да мобилизира младежкия потенциал и енергия и да продължи да активизира младите хора на територията на община Свищов за гражданско участие в обществения живот.

Екипът на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г. изказва своите благодарности към Министерство на младежта и спорта, Стопанска академия "Д. А. Ценов", ръководството на Община Свищов и на Художествена галерия "Н. Павлович" - Свищов