Откриваща пресконференция по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“

  12-09-2023

На 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в комплекс „Фолклорен извор“, с. Царевец, община Свищов ще се състои откриваща пресконференция по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, ИНД 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

На събитието ръководителя на проекта проф. д-р Маргарита Богданова, Председател на УС на СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ ще запознае широката общественост с основната цел на проекта, планираните дейности и очакваните резултати.