За първи път в България бе представена Новата европейска иновационна програма

За първи път бе представена Новата европейска иновационна програма в рамките на събитието на ИАНМСП и Български иновационен форум “Новата европейска иновационна стратегия: Възможности и...

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ТРЕТИЯ СЕКТОР

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ е бенефициент по проект № 96/27.07.2022 г. „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“,...

Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.

  Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г., включващ областите Видин, Враца, Плевен,...

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027.

      Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027 г. е добрената от Европейската комисия на 13 септември 2022 г. Тя е с бюджет от 84 млн. евро. Дейностите,...

Важен е не броят на чиновниците, а как те се справят с работата

  Председателят на СНЦ "Национална асоциация по прогнозиране и планиране" Борислав Борисов е професор, доктор по икономика и доктор на науките по администрация и управление. П

Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2019 г.

Какво показва Индексът на административния капацитет на държавната администрация за 2019 г., според аналитичния доклад, публикуван за трета поредна година в средата на месец май. Анализиран...

Становище относно Проектозаконът за стратегическото планиране в Република България

Единствената у нас катедра по "Стратегическо планиране" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов заедно със СНЦ "Национална асоциация по прогнозиране и планиране" изразяват своето...

<< 1 2