НАПП проведе първото от редица обучителни тренинги по гражданско образование за младежи

  06-10-2023

Обучение на тема „Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие - форми на участие. Доброволчество и добротворчество“ се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов на 05.10.2023 г. Събитието е част от проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г. Участие взеха над 40 участници от 4 свищовски училища, които бяха приветствани от проф. д-р Марияна Божинова, Ректор на Стопанска академия и проф. д-р Маргарита Богданова, Председател на Управителния съвет на СНЦ „НАПП“ – бенефициент на проекта. Обучението премина при изключителен интерес и множество ролеви игри за изграждане на гражданска култура. Младите хора бяха предизвикани от екипа на проекта да мислят и да споделят мнение по актуални за тях теми като това предизвика разпалени дискусии и обмен на множество идеи за развитие.